Bommen

Information om Bommen

 

Bommen som monterats på Svanvägen öppnas via telefon, både mobil och fast nummer fungerar.

De medlemmar som tecknat nyttjanderättsavtal kan registrera de telefon nummer som skall kunna öppna bommen.

Som standard ingår fyra telefon nummer per fastighet, men fler kan registereras om så behövs.

När du skickat in kontaktformuläret och betalt årsavgiften (250 SEK/Fastighet för 2018) kommer dina telefon nummer registreras i systemet. När det är klart får du en mail som bekräftelse.

Som förening behöver vi kunna se att mobilen är kopplad till en fastighet som har rätt att teckna nyttjanderättsavtal, därför ber vi dig ange vem som har abbonemanget och hur det hör ihop med fastigheten. Kontantkorts mobiler går bra, men inte oregistererade kontantkort.

Bommen är belyst under mörka tider på dygnet och är försedd med batteribackup om det skulle bli strömavbrott.

Larm med kameraövervakning är moterat med tillstånd av Länsstyrelsen (Diarienummer 2112-48614-2017)

OBS: Kameran aktiveras endast vid larm (skadegörelse) för att värna om den personliga integriteten.

Kontakta föreningen på info@trygghet-i-stromma.se om du har frågor

Blåljus myndigheter (Polis/Brandkår/Räddning etc) är informerade och har gett sitt stöd till arrangemanget.

Nyttotrafik som hemtjänst etc har naturligtvis access till bommen.

Copyright @ All Rights Reserved