Bli medlem

Ansökan om stödmedlemskap i föreningen och nyttjanderättsavtal.

När du skickar in anmälan godkänner du att du skall följa föreningens stadgar och erlägga avgift för nyttjande av bommen.

Upp till fyra telefon nummer per fastighet ingår i nyttjanderätten, om du behöver fler än fyra nummer registrerade på din fastighet kontakta föreningen så löser vi det.

Ange hur nummret är kopplat till fastigheten, ex Hemtelefon, mobilabonemang som är privat, eller kopplat till arbetsgivare.

Föreningen behöver denna information för att kunna säkerställa att telefon nummret är kopplat till fastighet som har rätt att gå med i föreningen.

Som medlem ger du ditt godkännande för databehandling av personuppgifter i föreningens system och register.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved