Information om föreningen

Om Föreningen

 

Trygghet i Strömma är en ideell förening som bildats med syftet att verka för ökad boendetrygghet och förbättrad trafikmiljö i området.

 

Föreningen kommer att driva ett antal projekt för att nå föreningens syften.

Det första initiativet är en bom som monterats på Svanvägen som skall förhindra obehörig trafik att köra igenom området.

Medlemmar i Samfälligheter runt Strömma har möjlighet att bli stödmedlemmar i föreningen och teckna ett avtal om att nyttja bommen.

Vill du se stadgarna för föreningen mailar du till: info@trygghet-i-stromma.se

 

Medlemmar

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar inom Brevik, Strömma Östra och Västerängs område.

Som medlem godkänner du att föreningen sparar din data i enlighet med gällande regler.

 

Ordinarie Medlemmar

 

Ordinarie medlem har rösträtt i föreningen och ekonomiskt ansvar.

 

 

 

 

 

 

Stödmedlemmar

 

Stödmedlem, skall vara medlem i Samfällighetsförening runt Strömma och har möjlighet att teckna ett nyttjanderättsavtal med Trygghet i Strömma för användandet av bommen på Svanvägen.

Stödmedlem har ej rösträtt i föreningen.

Stödmedlem betalar en årlig avgift till föreningen

 

Copyright @ All Rights Reserved